Tez Özetleri

Diler, Ramazan. (2001). Din Eğitiminde Dramatizasyon Yöntemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Dramatizasyon yönteminin kavramsal ve din eğitiminde uygulama alanı olarak incelendiği ‘Din Eğitiminde Dramatizasyon Yöntemi’ adlı bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmanın problemi, amacı, önemi, denenceleri, sayıltıları ve yöntemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, öğretme ve öğrenme modelleri üzerinde durulmuş ve bu modellerin öğretimdeki etkinliği tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, dramatizasyon ile Devamini Oku..

Eğitmen, Aynur. (1995). Arkeoloji Müzelerinin Eğitim Ortamı Olarak Etkinliğinin Arttırılmasında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi. Yayınlanmamış Yüksek

 Eğitmen, Aynur. (1995). Arkeoloji Müzelerinin Eğitim Ortamı Olarak Etkinliğinin Arttırılmasında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.          Bu araştırmanın amacı, arkeoloji müzelerinin eğitim ortamı olarak etkinliğini artırmada bir eğitim yöntemi olan yaratıcı dramanın etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırma Aydınlıkevler İlköğretim Okulu 4. Devamini Oku..

Ekinözü, İbrahim. (2003). İlköğretimde Permütasyon ve Olasılık Konusunun Dramatizasyon İle Öğretiminin Başarıya Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmış. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

  Ekinözü, İbrahim. (2003). İlköğretimde Permütasyon ve Olasılık Konusunun Dramatizasyon İle Öğretiminin Başarıya Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmış. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.         Bu araştırmada; ilköğretimde permütasyon ve olasılık konusunun dramatizasyon ile öğretimin başarıya etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni, 2002 – 2003 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Tuzla ilçesi Devamini Oku..

Emre, Şule (1993). Gaziantep Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda Sınıf İçinde Drama Tekniklerinin veya Aktivitelerinin Kullanım Durumunun Analizi

Emre, Şule (1993). Gaziantep Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda Sınıf İçinde Drama Tekniklerinin veya Aktivitelerinin Kullanım Durumunun Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep         Araştırmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda sınıf içinde drama tekniklerinin ve aktivitelerinin nasıl ve ne dereceye kadar kullanıldığını belirlemeye yöneliktir. Devamini Oku..

Erdoğan, Gönül. (2006). İlköğretim 8.Sınıf (14-15 Yaş) Öğrencilerinin Depresif Belirti ve Öz Kavram Düzeylerine Yaratıcı Drama Çalışmalarının Etkisini

Erdoğan, Gönül. (2006). İlköğretim 8.Sınıf (14-15 Yaş) Öğrencilerinin Depresif Belirti ve Öz Kavram Düzeylerine Yaratıcı Drama Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Bu çalışmanın amacı, depresif belirtileri olan 8. sınıf öğrencileri ile yapılan yaratıcı drama çalışmalarının, bu öğrencilerin depresif belirtileri ve öz kavramları üzerine olan etkilerini Devamini Oku..

Erhan, Tuğba (2000). İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersinin Drama Dersi Verilmesinin Dersin Öğrenilmesine ve Çocukların Benlik Kavramlarına Etkisinin İncelenmesi

Erhan, Tuğba (2000). İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersinin Drama Dersi Verilmesinin Dersin Öğrenilmesine ve Çocukların Benlik Kavramlarına Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Devamini Oku..

Fidan, Özgür. (2005). Drama Metodu Kullanımının İngilizce Kelime Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Selçuk

Fidan, Özgür. (2005). Drama Metodu Kullanımının İngilizce Kelime Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.         Bu araştırmanın amacı, drama yöntemiyle İngilizce kelime öğreniminin başarısına etkisini incelemektir. Bu çalışma aynı zamanda geleneksel öğretim teknikleri ile drama tekniği arasında karşılaştırma yapma olanağı sağlamaktadır. Bu Devamini Oku..

Hatice Eda. (2006). Bir Drama Tekniği Olan Konuşma Metninin Kendine Güven ve Dil Kullanımına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversite

Hatice Eda. (2006). Bir Drama Tekniği Olan Konuşma Metninin Kendine Güven ve Dil Kullanımına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin sınıfta uygulanan drama teknikleriyle ilgili fikirlerini öğrenmeye, konuşma metinlerinin uygulanmasından önce ve sonraki dil kullanımı ve kendine güven seviyelerini belirlemeye ve öğrencilerin dil kullanımı ve kendine güven seviyelerini Devamini Oku..

Girgin, Tuğba. (1999). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaratıcı Drama Etkinlikleri (Ankara İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

  Girgin, Tuğba. (1999). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaratıcı Drama Etkinlikleri (Ankara İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Ankara.         Araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmakta olan yaratıcı drama etkinliklerinin ne şekilde gerçekleştiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın önemi ve sınırlılıklarının da bulunduğu bu Devamini Oku..

Temel Egitimin II.Aşamasında Drama Yöntemi Ile Türkçe Ögretimi Dorothy Heathcote’un Uzman Rolü Yaklaşımı – Ruken AKAR

Yüksel Lisans Tezi 2000 Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Danisman: Prof. Dr.Ülkü KÖYMEN ÖZET Bu arastirma, egitimde dram ada Dorothy Heathcote’ un gelistirmis oldugu “Uzman Rolü Yaklasimi” ni tanitmak, Temel egitim ikinci döneminde, sözlü anlatim becerilerinin gelistirilmesinde “Uzman Rolü Yaklasimi” nin kullanimina iliskin kuramsal bir çerçeve çizmek ve islevsel örnekler vermek amaciyla yapilan tarama modelinde betimsel bir Devamini Oku..